Hệ thống chiếu sáng đường trục xã Hồng Lam, xã Quảng Châu
Hệ thống chiếu sáng đường trục xã Hồng Lam, xã Quảng Châu

Thông tin chung: Thi công hệ thống chiếu sáng Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Thị xã Hưng Yên Địa điểm: Xã Hồng Lam, Xã Quảng Châu, Thị xã Hưng Yên

 1  2  
KHÁCH HÀNG