Thi công tuyến cáp ngầm 35KV và TBA tòa nhà 19T3, 19T5, 19T6 Kiến Hưng

KHÁCH HÀNG