Thi công, mua sắm, lắp đặt hệ thống điện trạm bơm Bình Phú

Thông tin chung: Thi công , mua sắm, lắp đặt hệ thống máy bơm, điện thuộc dự án đầu tư nâng cấp hệ thống tiêu Bình Phú
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp – Thủy lợi Hà Nội
Địa điểm: Thạch Thất, Hà Nội

LIÊN QUAN

KHÁCH HÀNG